Cenovnik auto škole Gold Signal

B - putničko vozilo ( od 16 god.)

Naziv Cena
B teorija 40 časova cena 12.000,00
Sa AM na B teorija 7 časova 3.500,00
Sa A2 na B teorija 7 časova 3.500,00
Sa A na B teorija 7 časova 3.500,00
Vožnja 40 moto časova 40.000,00
Vožnja 35 moto časova 35.000,00
Vožnja 30 moto časova 30.000,00
Naziv Cena
Polaganje teorijskog ispita b 4.000,00
Polaganje prakticnog ispita 4.000,00
1m/h redovne obuke "B"kat 1.000,00
1m/h dodatne i dopunske obuke "B"kat 1.200,00 x 3 = 3.600,00
1m/h dodatna teorijska nastava "B"kat 500,00 x 3 = 1.500,00